*/ ?>

Kancelaria

Degórski Golusińska & Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska to nowoczesna i szybko rozwijająca się Spółka Adwokacka, świadcząca kompleksowe usługi prawnicze. Rodzinna i pokoleniowa firma prawnicza powstała z połączenia Kancelarii Adwokackiej Adwokata Krzysztofa Degórskiego oraz przystąpienia do spółki Adwokata Katarzyny Golusińskiej. Degórski Golusińska i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska została zarejestrowana Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w 2008r. Jej siedziba mieści się w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 48/5.  Przed utworzeniem spółki Partnerzy wykonywali działalność zawodową wykonując zawód sędziego, zawód radcy prawnego a także prowadząc praktykę w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Spółka skupia adwokatów specjalizujących się w różnych działach i gałęziach prawa, co pozwala Spółce odpowiedzieć na potrzeby rynku i sprostać wysokim oczekiwania klientów. Prowadzenie swoich spraw powierzyły nam firmy różnych branż działające w sektorze publicznym i prywatnym obejmujące zasięgiem swojej działalności teren całego kraju.

Trzon działalności stanowi problematyka z zakresu prawa pracy, w tym prawa antydyskryminacyjnego oraz ochrony praw i wolności obywatelskich. Spółka reprezentuje interesy świata naukowego przygotowując projekty rozwiązań prawnych wykorzystywanych w działalności tych jednostek, reprezentując je przed organami administracji państwowej oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Urzędami administracji państwowej i samorządowej.

Dzięki doświadczeniu w obsłudze jednostek budżetowych oraz podmiotów korzystających z funduszy publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Spółka może służyć pomocą prawną w realizacji zadań statutowych uczelni związanych z wydatkowaniem środków publicznych. Spółka świadczy obsługę prawną zarówno na rzecz podmiotów realizujących zadania w sektorze publicznym jak i przedsiębiorców działających na gruncie prawa prywatnego, w tym prawa gospodarczego, prawa spółek, ochrony konkurencji a także prawa cywilnego i administracyjnego. Prowadzenie swoim spraw powierzyły nam podmioty z branży: motoryzacyjnej, przesyłu i rozdziału, tworzenia energii elektrycznej, przemysłu chemicznego, budowlanego, elektrotechnicznego, spedycji, zaufały nam również firmy zajmujące się zawodowo działalnością handlową.

Spółka nieustannie poszerza ofertę dostosowując zakres specjalizacji do bieżących potrzeb podmiotów, na których rzecz świadczy pomoc prawną. Jest zatem gotowa zarówno do prowadzenia sporów sądowych na gruncie prawa cywilnego, karnego, administracyjnego jak i prawa pracy. Dzięki posiadanym uprawnieniom może także prowadzić mediacje w kierunku polubownego zakończeniu powstałych sporów. Atutem Spółki jest bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z kontrahentami klientów Spółki, między innymi z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz fakt stałej współpracy z kancelariami mającymi swą siedzibę w Republice Federalnej Niemiec. Spółka obsługuje klientów zagranicznych w języku niemieckim i angielskim.  

Prowadzimy zarówno stałą obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w każdej formie przewidzianej prawem, jak i sprawy indywidualnych klientów. Doradzamy przy wyborze preferowanej formy prowadzenia działalności, pomagamy w jej tworzeniu, a także rejestrujemy podmioty w Krajowym Rejestrze Sądowym. W ramach działalności zajmujemy się także sporządzaniem opinii prawnych, umów, ich projektów oraz prowadzeniem negocjacji.
Oferujemy również możliwość reprezentowania Państwa przed wszystkimi organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej.
Powierzone nam sprawy i problemy naszych Klientów, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych traktujemy z największą uwagą, każdą indywidualnie i ze 100% zaangażowaniem.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
 

 

Krzysztof Degórski – Adwokat Partner

Adwokat Krzysztof Degórski jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji rocznika 1967-1971.

Prawnik z bogatym trzydziestoletnim doświadczeniem w pracy w wymiarze sprawiedliwości. Adwokat Krzysztof Degórski przez czternaście lat sprawował funkcję sędziego orzekającego w Sądzie Rejonowym następnie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w Wydziałach Karnych. Przez okres ośmiu lat wykonywał również zawód radcy prawnego zajmując się przekształcaniem i prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych.

Od 1995 roku Krzysztof Degórski wykonuje zawód adwokata. Obecnie członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, jednocześnie Prezes Sądu Dyscyplinarnego WIA. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa karnego w tym karnoskarbowego, administracyjnego, a także w ramach stałej obsługi przedsiębiorstw w rozwiązywaniu problematyki z zakresu prawa handlowego i gospodarczego. Biegle włada językiem niemieckim.

 
 

Katarzyna Golusińska – Adwokat Partner Zarządzający

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji. Od 2002 roku wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Prowadząca szkolenia w 2003 roku w Kijowie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju. Posiada dyplom International Protection of Human Rights Course 2002. Absolwentka VII Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w 2003 roku. Na przełomie lat 2003-2004 asystent w Poznańskim Centrum Praw Człowieka, Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Adwokat Katarzyna Golusińska to specjalista z zakresu prawa cywilnego oraz prowadzenia sporów sądowych. Dziedzinami prawa, którymi w szczególności zajmuje się to szeroko pojęte prawo gospodarcze, prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i medycznego, a także prawo pracy oraz prawo obrotu nieruchomościami i prawo spółdzielcze.

Adwokat Katarzyna Golusińska legitymuje się certyfikatem TOEFL (Test of English as a Foregin Language) w ilości punktów będących odpowiednikiem brytyjskiego Certificate of Proficiency in English (CPE). Jest autorem publikacji naukowych (częściowo publikowanych pod panieńskim nazwiskiem Degórska) z zakresu prawa mniejszości seksualnych, ochrony prawa do prywatności, problematyki uchodźczej czy prawa medycznego. 
Egzamin adwokacki zdała w 2008 roku. Od tego czasu czynnie angażuje się w pomoc potrzebującym. Z ramienia WIA koordynuje cztery programy – Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich, Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Pacjent Wykluczony z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, Masz Prawo z Inicjatywy Naczelnej Rady Adwokackiej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. 
Na stałe współpracuje z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego oraz ze Stowarzyszeniem Przebudzeni. W ramach współpracy z gnieźnieńskim Caritasem stworzyła w Wielkopolsce sieć adwokatów pomagających przez cały rok pokrzywdzonym przestępstwem. W 2012 roku była nominowana do nagrody „Kobieta Przedsiębiorcza Wielkopolski”, a także otrzymała medal za działalność pro bono "Zasłużony dla wymiaru Sprawiedliwości".
W 2013 roku uzyskała certyfikat mediatora w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Od 2013 jest także  członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.
W 2017 roku adwokat Katarzyna Golusińska uzyskała stopień naukowy doktora nauk w dyscyplinie prawo na podstawie rozprawy „Prawo do opieki medycznej w Unii Europejskiej”.
Od 2017 adwokat Katarzyna Golusińska jest także stałym mediatorem wpisanym na listę Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz przewodniczy Komisji ds. Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.