*/ ?>

Oferta

Spółka obsługuje klientów zagranicznych w języku niemieckim i angielskim.Spółka zawodowo zajmuje się stałą obsługą podmiotów gospodarczych. Prowadzenie swoich spraw powierzyły nam firmy obejmujące zasięgiem swojej działalności teren całego kraju z branży: motoryzacyjnej, przesyłu i rozdziału, tworzenia energii elektrycznej, przemysłu chemicznego, budowlanego, elektrotechnicznego, spedycji, zaufały nam również firmy zajmujące się zawodowo działalnością handlową. Ponadto w stałej obsłudze Spółki znajdują się podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług medycznych i w obsłudze konsultacyjnej znajdują się funkcjonujące na rynku niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Specjalizujemy się w prawie medycznym.Atutem Spółki jest bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z kontrahentami klientów Spółki, między innymi z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz fakt stałej współpracy z kancelariami mającymi swą siedzibę w Republice Federalnej Niemiec.Spółka reprezentuje interesy świata naukowego, współpracuje z uczelniami wyższymi, wykonuje liczne projekty prawne potrzebne dla działalności tych jednostek, reprezentując je przed organami administracji państwowej oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Urzędami administracji państwowej i samorządowej.