prawo karne

prawo cywilne

 • postępowania egzekucyjne i zabezpieczające, reprezentacja klientów przed organami
 • reprezentacja w sprawach dot. odszkodowania
 • prowadzenie spraw dotyczących zobowiązań umownych (np. o zapłatę)
 • doradztwo z zakresu prawa spadkowego min. przyjęcie/ odrzucenie spadku, sprawy o zachowek.

prawo cywilne

prawo rodzinne

 • sprawy dotyczące uregulowania kontaktów z dzieckiem
 • sprawy dot. uregulowania kontaktów z dziadkami
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • reprezentowanie w sprawach o rozwód oraz separację
 • podwyższenie lub obniżenie alimentów

prawo pracy

prawo karne

 • reprezentowanie klientów przed sądami wszystkich instancji
 • obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz o wykroczenia
 • reprezentowanie klientów podczas postępowania przygotowawczego
 • asystowanie klienta jako oskarżyciela posiłkowego
pełna oferta kancelarii