prawo spółdzielcze

prawo spółdzielcze

 

 • reprezentacja przed sądami we wszystkich instancjach
 • bieżąca obsługa prawna
 • przygotowywanie projektów uchwał
 • sprawy o pozbawienie członkostwa
 • opracowywanie projektów statutów

 

prawo podatkowe

prawo podatkowe

 

 • doradztwo w zakresie opodatkowania
 • przygotowywanie analiz wysokości opodatkowania przy przeprowadzanych transakcjach

 

prawo pracy

prawo pracy

 

 • doradztwo z zakresu zwolnień grupowych
 • doradztwo z zakresu rozwiązania stosunku pracy
 • reprezentowanie klientów przed sądami pracy wszystkich instancji
 • doradztwo z zakresu dyskryminacji w pracy min. mobbing

 

 
prawo autorskie

prawo autorskie

 

 • doradztwo prawne w zakresie własności intelektualnej, licencji, patentów oraz znaków towarowych
 • reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej

 

prawo z zakersu obrotu nieruchomościami

prawo z zakresu obrotu nieruchomościami

 

 • opiniowanie przeprowadzanych transakcji z zakresu nieruchomości
 • doradztwo prawne przy ustanawianiu i znoszeniu ograniczonych praw rzeczowych
 • doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości min. przygotowywanie projektów umów

 

prawo administracyjne

prawo administracyjne

 

 • tworzenie skarg na decyzje organów administracji publicznej
 • reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu materialnego prawa administracyjnego

 

 
prawo handlowe

prawo handlowe,
prawo spółek

 

 • bieżąca obsługa prawna firm
 • sporządzanie pozwów o zapłatę
 • sporządzanie nakazów zapłaty
 • sporządzeni umów, negocjowanie korzystnych warunków umów dla klientów
 • przekształcanie spółek
 • tworzenie oraz likwidowanie spółek handlowych
 • tworzenie oddziałów
 • udział w postępowaniu egzekucyjnym

 

prawo medyczne

prawo medyczne

 

 • reprezentowanie klientów przed organami min. Głównym Inspektorem Sanitarnym
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych świadczących usługi medyczne
 • reprezentowanie klientów wykonujących zawody medyczne
 • doradztwo z zakresu zawierania umów i przeprowadzania transakcji z zakresu prawa medycznego, oraz opieki zdrowotnej
 • doradztwo z zakresu odszkodowań