Adw. Katarzyna Golusińska - Publikacje naukowe

Treść publikacji naukowych
1. Deklaracja Haska w sprawie przyszłości polityki uchodźczej i polityki migracyjnej, tłumaczenie na język polski wspólnie z Prof. dr hab. Romanem Wieruszewskim, UNHCR Warszawa, 2003  
2. Deklaracja Haska w sprawie przyszłości polityki uchodźczej i polityki migracyjnej
[w:] Prawa Człowieka, Prawa rodziny,
INP PAN Poznańskie Centrum Praw Człowieka, Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka, Poznań 2003, s. 63-72
 
3. Ochrona prawa do prywatności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w latach 1998-2003
Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka, Nr 9, 2003, s. 35-55
 
4. Wolność prasy mniejszości seksualnych - [w:] Kulturowe instrumentarium wolności. Dziennikarstwo, Internet, Rynek
Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2004, s. 103-114
 
5. Rada ds. Uchodźców – doświadczenia i wnioski z pierwszej kadencji - wspólnie z Prof. dr hab. Romanem Wieruszewskim,
Miscellanea luris Gentium, Rocznik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr VII, 2004, s. 7-18
 
6. Prawo małżeńskie w świetle ustawodawstwa Rady Europy i w orzecznictwie europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dobie globalizacji
[w:] Europejska myśl polityczna wobec globalizacji
Tradycja i wyzwania współczesności, red. J.Sobczak, R.Becker, Łódź 2005, s. 395-408
 
7. Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego - [w:] Prawa i Wolności I i II generacji
Red. A.Florczak, B.Bolechowicz, Toruń 2006, s. 145-160
 
8. Dopuszczalność eutanazji, Medyczna Wokanda nr 4 2012, s.179-187.  
9. Zgoda na zabieg leczniczy, Medyczna Wokanda nr 5 2013, s.271-288.  
10. Zatrzymanie dziecka, Themis Polska Nova, Toruń 2013, s.120-134  
11. Warianty zatrudnienia personelu pomocniczego, Medical Maestro Magazine Vol. 1/2014, s. 38-41