Prawo z zakresu obrotu nieruchomościami

  • opiniowanie przeprowadzanych transakcji z zakresu nieruchomości
  • doradztwo prawne przy ustanawianiu i znoszeniu ograniczonych praw rzeczowych
  • doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości min. przygotowywanie projektów umów