Prawo spółdzielcze

  • reprezentacja przed sądami we wszystkich instancjach
  • bieżąca obsługa prawna
  • przygotowywanie projektów uchwał
  • sprawy o pozbawienie członkostwa
  • opracowywanie projektów statutów