Prawo rodzinne

  • sprawy dotyczące uregulowania kontaktów z dzieckiem
  • sprawy dot. uregulowania kontaktów z dziadkami
  • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • reprezentowanie w sprawach o rozwód oraz separację
  • podwyższenie lub obniżenie alimentów