Prawo pracy

  • doradztwo z zakresu zwolnień grupowych
  • doradztwo z zakresu rozwiązania stosunku pracy
  • reprezentowanie klientów przed sądami pracy wszystkich instancji
  • doradztwo z zakresu dyskryminacji w pracy min. mobbing