Prawo medyczne

  • wsparcie merytoryczne w prowadzeniu badań klinicznych
  • reprezentowanie klientów przed organami min. Głównym Inspektorem Sanitarnym
  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych świadczących usługi medyczne
  • reprezentowanie klientów wykonujących zawody medyczne
  • doradztwo z zakresu zawierania umów i przeprowadzania transakcji z zakresu prawa medycznego, oraz opieki zdrowotnej
  • doradztwo z zakresu odszkodowań