Prawo karne

  • reprezentowanie klientów przed sądami wszystkich instancji
  • obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz o wykroczenia
  • reprezentowanie klientów podczas postępowania przygotowawczego
  • asystowanie klienta jako oskarżyciela posiłkowego