Prawo handlowe, prawo spółek

  • bieżąca obsługa prawna firm
  • sporządzanie pozwów o zapłatę
  • sporządzanie nakazów zapłaty
  • sporządzeni umów, negocjowanie korzystnych warunków umów dla klientów
  • przekształcanie spółek
  • tworzenie oraz likwidowanie spółek handlowych
  • tworzenie oddziałów
  • udział w postępowaniu egzekucyjnym