Prawo autorskie

  • doradztwo prawne w zakresie własności intelektualnej, licencji, patentów oraz znaków towarowych
  • reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej