Prawo administracyjne

  • tworzenie skarg na decyzje organów administracji publicznej
  • reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu materialnego prawa administracyjnego