Dokumenty, które należy dołączyć i złożyć do sądu


Stwierdzenie nabycia spadku:
 • oryginał aktu zgonu zmarłego;
 • oryginały aktów urodzenia spadkobierców;
 • oryginał aktu małżeństwa - jeśli zawierano związek małżeński

Dział spadku:
 • oryginał prawomocnego postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;

Rozwód/separacja:
 • oryginał aktu małżeństwa
 • oryginały aktów urodzenia dzieci
 • umowy majątkowe małżeńskie – jeśli były zawierane

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem:
 • oryginał aktu urodzenia dziecka

Alimenty:
 • koszty utrzymania dziecka – zestawienie
 • kopie paragonów i faktur
 • rachunki i faktury dostawców mediów

Sprawy medyczne:
 • dokumentację medyczną w kopii lub oryginale

Prawo pracy:
 • umowa o pracę
 • wypowiedzenie
 • dowody potwierdzające okoliczności na które powołujemy się w odwołaniu;

Postępowanie egzekucyjne:
 • oryginał tytułu wykonawczego -tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności

Nieruchomości:
 • aktualny odpis księgi wieczystej

Sprawy cywilne i gospodarcze o zapłatę:
 • aktualny odpis KRS lub CEiDG
 • umowa
 • faktury

 
 •  
 •  
 •